Đan Trường chơi lớn đưa quý tử đi trải nghiệm máy bay trực thăng