Đặng Văn Lâm được chấm điểm cao nhất ngay trước ngày về hội quân đấu Thái Lan