Đặng Văn Lâm nổi bật, Muangthong thắng đậm Buriram