00:00

Đang làm vườn, người dân ở Hà Tĩnh bắt được trăn gấm nặng 7kg

TIN LIÊN QUAN