Đảng uỷ CATW tổ chức hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền giỏi

Sáng 21-10, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn trao Cờ lưu niệm và hoa cho các Báo cáo viên tham dự Hội thi.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi khẳng định: Tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là một phương thức tiến hành công tác tư tưởng của Đảng.

Đây là khâu quan trọng, trực tiếp để truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin và định hướng cho cán bộ đảng viên và Nhân dân trước những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời là một trong những vũ khí sắc bén để đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn 'diễn biến hòa bình' của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng...

Đây cũng là đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm tuyên truyền sâu rộng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; đồng thời, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng Công an vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị, với phương châm 'mỗi CBCS Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm COVID-19'.

Hội thi cũng là dịp để cấp ủy các cấp trong CAND đánh giá thực chất kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tại đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Hội thi cũng góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; lựa chọn, phát hiện những hạt nhân để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có chất lượng, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục ở các đơn vị trong CAND.

Trao Cờ lưu niệm và tặng hoa cho các báo cáo viên tại khai mạc hội thi.

Các đồng chí báo cáo viên xuất sắc, tiêu biểu tại Hội thi lần này sẽ thay mặt cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Công an Trung ương tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Ngay sau lễ khai mạc, 20 báo cáo viên đã lần lượt trình bày báo cáo, thuyết trình, dưới sự đánh giá chính xác, khách quan của Ban Giám khảo và sự chứng kiến, cổ vũ động viên của hàng trăm đại biểu, CBCS đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và các Học viện, trường CAND.

Theo Mai Loan/Công an TPHCM Link Gốc:           Copy Link
http://www.congan.com.vn/tin-chinh/hoi-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-gioi-ve-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang_121946.html

Tags: Nguyễn Ngọc Toàn  |  Cục Công  |  Ban Tổ  |  Mác Lênin  |  Hồ Chí  |  CBCS Công  |  Trao Cờ  |  Ban Tuyên  |  Ban Giám  |  Bộ Công