Đánh giá tác động việc Indonesia tăng sản lượng tôm thẻ chân trắng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đánh giá tác động việc Indonesia đặt mục tiêu trở thành nước sản xuất tôm thẻ chân trắng lớn nhất thế giới đến ngành tôm Việt Nam, có điều hành phù hợp.

Ngày 18/1/2021, Thông tấn xã Việt Nam có bài viết 'Indonesia đặt mục tiêu trở thành nước sản xuất tôm thẻ chân trắng lớn nhất thế giới', trong đó phản ánh: Bộ trưởng Biển và Nghề cá Indonesia đặt mục tiêu đưa quốc gia này trở thành nhà sản xuất tôm thẻ chân trắng lớn nhất thế giới bằng cách tăng sản lượng từ mức dưới 1 triệu tấn/năm hiện nay lên mức 16 triệu tấn/năm.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đánh giá tác động đến ngành tôm Việt Nam, có điều hành phù hợp.

Theo PV/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/danh-gia-tac-dong-viec-indonesia-tang-san-luong-tom-the-chan-trang-20210123161907473.htm

Tags: tôm thẻ chân trắng  |  Phát triển Nông thôn  |  tôm Việt Nam  |  thông tấn xã việt nam