Danh sách 801 người từ Bình Dương được đón về quê Phú Yên