Đạo diễn 'Gái già lắm chiêu' bảo vệ Lan Ngọc, chỉ ra bằng chứng phốt lộ clip nóng là không đúng sự thật