Đào tạo 50 bác sĩ chuyên khoa cấp 1 cho bệnh viện khu vực đặc biệt khó khăn