Đất nước có 99% dân số tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19