Đấu Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc tính chuyện dùng cả 'lão tướng' 41 tuổi