Đầu năm 2022, Việt Nam có nhà máy vaccine ngừa Covid-19?