Đấu thầu thành công 7.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 9/9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Kết quả đã huy động thành công 7.000 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 5 năm, giữ nguyên tại các kỳ hạn 10, 15, 30 năm.

Từ đầu năm đến nay Kho bạc Nhà nước đã huy động được 183.340 tỷ đồng TPCP

(Ảnh: thoibaotaichinh.vn)

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,64%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/9/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 4.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,90%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/9/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/9/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8/2020).

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay Kho bạc Nhà nước đã huy động được 183.340 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu./.

Theo M.P/Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
http://dangcongsan.vn/kinh-te/dau-thau-thanh-cong-7000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-563177.html

Tags: Chính phủ  |  trái phiếu  |  Lãi suất  |  trúng thầu  |  huy động  |  Đấu thầu  |  nhà nước  |  Kho bạc  |  thành công  |  chứng khoán