Đấu tranh xóa bỏ tà đạo, giữ gìn trật tự ở buôn làng Gia Lai

Cấp uỷ chính quyền huyện Mang Yang và LLVT đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ, cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương nhằm xóa bỏ tà đạo, trả lại sự bình yên cho các buôn làng.

Thứ tư, 21/04/2021 14:23

Thời sự

Tự vệ cùng võ gậy 13:17

Tự vệ cùng võ gậy

Thứ ba, 11/05/2021 | 10:57