Đầu tư 20 tỷ USD cho Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản vẫn trắng tay vì Covid-19?