David Alaba đào tẩu Bayern Munich, MU được xướng tên