Đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết từng dự án thành phần, từng hạng mục công việc; rà soát thủ tục về đầu tư, xây dựng, giải pháp thu xếp tài chính... để kiểm soát tiến độ toàn dự án.

Toàn cảnh Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Công văn số 3416/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó tập trung hoàn thành phần diện tích còn lại chưa bàn giao (trong phạm vi 1.810ha), khu vực đất dự trữ để phục vụ giai đoạn 1 của Dự án và công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, trong đó Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải hoàn thành trong năm 2021; Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 phải hoàn thành vào năm 2025.

Để kịp thời triển khai các dự án đáp ứng tiến độ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xây dựng tiến độ chi tiết từng dự án thành phần, từng hạng mục công việc; rà soát thủ tục theo quy định về đầu tư, xây dựng và tiến độ, giải pháp thu xếp tài chính... để kiểm soát chặt chẽ tiến độ toàn Dự án.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các công việc nêu trên trước ngày 15/6/2021./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/day-nhanh-tien-do-ban-giao-dat-cho-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh/715290.vnp

Tags: Đồng Nai  |  sân bay quốc tế Long Thành  |  bồi thường  |  tái định cư  |  Dự án thu hồi đất