Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine và hỗ trợ cho người lao động tại Bình Dương