Đề xuất 4 giai đoạn mở lại đường bay quốc tế thường lệ