Đề xuất đổi mới trong kiểm tra, đánh giá giáo dục phổ thông

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông đã không phù hợp.

Chủ nhật, 15/05/2022 | 15:08

Thời sự