Đề xuất đưa kit xét nghiệm Covid-19 vào diện bình ổn giá