Đề xuất tăng lương hưu, tăng trợ cấp thêm 11% kể từ 1/1/2022

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức tăng 11%, dự kiến từ ngày 1/1/2022.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lần gần nhất Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng là từ ngày 1/7/2019. Tuy nhiên, trong năm 2020 và năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc điều chỉnh theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội chưa được thực hiện.

Trích dẫn số liệu từ Tổng Cục Thống kê, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng bình quân của các năm 2019, 2020 và ước thực hiện năm 2021 lần lượt là 2,79%; 3,23% và 4%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các năm 2019, 2020 và ước thực hiện năm 2021 lần lượt là 7,02%; 2,91% và 6,5%.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức tăng 11%, dự kiến từ ngày 1/1/2022.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ số giá tiêu dùng bình quân sau 3 năm 2019 – 2021 tăng 10,35%, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5,5%/năm trong giai đoạn 2019- 2021 thì cần thiết xem xét thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Bộ cũng trích dẫn Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Dựa trên số liệu về chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế do Tổng cục Thống kê công bố của các năm 2019, 2020 và ước thực hiện năm 2021 (chưa được tính toán điều chỉnh ở lần điều chỉnh trước) thì mức tăng chỉ số giá tiêu dùng của 3 năm là 10,35%.

'Nếu tính thêm một phần của tăng trưởng kinh tế thì tỷ lệ điều chỉnh vào khoảng 15%. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và Chính phủ cần ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với tỷ lệ tăng thêm 11%', Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu.

Theo dự thảo Nghị định, trong đợt tăng lương lần này sẽ chia thành 2 nhóm đối tượng. Thứ nhất là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2022. 

Thứ hai là hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có lương hưu, trợ cấp dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Với người có lương hưu, trợ cấp từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được tăng bù thêm 200.000 đồng/người/tháng; với người có lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm để đạt mức 2,5 triệu đồng/tháng. Dự kiến có khoảng 318.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh với kinh phí điều chỉnh trong năm 2022 vào khoảng 573 tỷ đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tính toán, thực hiện theo phương án này, dự kiến sẽ có khoảng 868.000 người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước chi trả, với kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là khoảng 4.625 tỷ đồng.

Có khoảng 2,13 triệu người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội chi trả với kinh phí tăng thêm trong năm 2022 là khoảng 14.700 tỷ đồng.

Theo Việt Vũ/Nhà báo và Công luận Link Gốc:           Copy Link
https://congluan.vn/de-xuat-tang-luong-huu-tang-tro-cap-them-11-ke-tu-1-1-2022-post151935.html

Tags: lương  |  Tăng lương  |  lương hưu  |  Tăng lương hưu  |  Bộ Lao động

netRADIO     netTV