Đến sáng 5/5, thế giới có trên 154,9 triệu người mắc COVID-19