Địa bàn 'nóng' về Covid-19 ở Bình Dương công bố 'vùng xanh'