Dịch COVID-19: Bộ Y tế Lào chưa áp dụng hộ chiếu vaccine