Dịch COVID-19: Thủ tướng Anh kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường