Dịch COVID-19: Thủ tướng Malaysia nêu điều kiện mở cửa du lịch