Dịch COVID-19: Xe khách không dừng đón khách tại Vĩnh Phúc