Dịch Covid-19 (3/12): Hà Nội, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu gia tăng F0