Dịch Covid-19: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn tại cơ sở lưu trú

Baoquocte.vn. Ngày 11/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.

Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú du lịch không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm quyền; chỉ cho phép những cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn Covid-19 được đón và phục vụ khách.

Các cơ sở lưu trú du lịch phải công bố mã QR tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát. (Nguồn: Hanoimoi)

Các địa phương cần yêu cầu tất cả cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng hoạt động, không kinh doanh vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục 'Cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động' trên hệ thống.

Mặt khác, các cơ sở lưu trú du lịch phải công bố mã QR (mã QR được tạo ra trong tài khoản của mỗi đơn vị sau khi đăng ký vào hệ thống an toàn Covid-19 thành công) tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng, chống dịch thông qua ứng dụng 'Du lịch Việt Nam an toàn'...

Trước đó, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã làm việc với các cơ quan thường trực phòng chống dịch Covid-19 của Bộ (gồm Vụ Khách sạn; Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Tổng cục Du lịch; Cục Văn hóa cơ sở và Văn phòng Bộ) về việc tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, giám sát thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 tại các cơ sở lưu trú du lịch.

Bà Trịnh Thị Thủy khẳng định, việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 sẽ phải được thực hiện lâu dài để phục vụ công tác quản lý, phát triển du lịch trong thời gian tới. Vì vậy, Tổng cục Du lịch tiếp tục nâng cấp hệ thống đánh giá để thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo nắm được hoạt động du lịch ở các địa phương, kết nối với hệ thống an toàn quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, khách du lịch sử dụng ứng dụng 'Du lịch Việt Nam an toàn'...

Tổng cục Du lịch cũng cần nghiên cứu, chuyển tải thông tin về các đơn vị đã đăng ký, tự đánh giá an toàn Covid-19 lên trang bản đồ số du lịch Việt Nam an toàn.

Theo Thế giới và VN Link Gốc:           Copy Link
https://baoquocte.vn/dich-covid-19-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-yeu-cau-cac-dia-phuong-dam-bao-an-toan-tai-co-so-luu-tru-144940.html

Tags: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch  |  dịch COVID-19  |  đảm bảo an toàn  |  du lịch an toàn