Dịch tả lợn Châu Phi: Xem xét xóa nợ cho cơ sở chăn nuôi