Điểm xét tuyển Đại học, Cao đẳng

Điểm chuẩn Trường đại học Khoa học Tự nhiên theo kết quả Đánh giá năng lực

Trường đại học Khoa học Tự nhiên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2021 sử dụng kết quả thi Đánh gía năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Trong khuôn viên Trường đại học Khoa học Tự nhiên (ảnh chụp thời điểm năm 2020)

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường đại học Khoa học Tự nhiên theo kết quả thi Đánh giá năng lực lấy từ 80-100/150 điểm tuỳ từng ngành đào tạo:

Theo THANH XUÂN/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tuyen-sinh/diem-chuan-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-theo-ket-qua-danh-gia-nang-luc-659605/

Tags: Trường Đại  |  Đánh giá  |  khoa học  |  tự nhiên  |  kết quả  |  năng lực  |  Điểm chuẩn  |  trúng tuyển  |  chính quy  |  tổ chức