Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Tĩnh tăng mạnh