Điểm đặc biệt ở hệ miễn dịch giúp trẻ nhiễm Covid-19 ít trở nặng