00:00

Điểm khác thường trong cuộc duyệt binh mới nhất của Triều Tiên

TIN LIÊN QUAN