Điện Biên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-15 tuổi