Diễn biến bất ngờ vụ đàn chó, mèo bị tiêu hủy ở Cà Mau