Diễn biến dịch COVID-19 tại 39 tỉnh, thành có ca mắc trong cộng đồng