Diễn biến dịch ở 5 tỉnh, thành phố có tổng ca mắc COVID-19 cao nhất