Diện váy điệu đà như nàng tiểu thư đài các, Hương Giang lại bị dìm bởi chính đôi cao gót 'nặng trịch': Tiết chế đôi chút nhìn sẽ thanh thoát hơn nhiều