Điều chỉnh nguyện vọng: Đừng biến cơ hội thành rủi ro