Điều chỉnh nội dung nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19