Điều chỉnh thời gian thi đánh giá năng lực phù hợp với điều kiện dịch bệnh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ký công văn gửi Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19.

Để đảm bảo quyền lợi cho tất cả thí sinh, nhất là các em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 chưa tham dự được kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường Đại học Quốc gia chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi ĐGNL đảm bảo nguyên tắc theo yêu cầu.

Cụ thể, thông báo, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh có nguyện vọng tham gia dự kì thi ĐGNL; thời gian tổ chức thi ĐGNL phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và tuân thủ quy định phòng, chống dịch tại các địa phương.

Quy mô kỳ thi ĐGNL phù hợp, đáp ứng số thí sinh dự thi; bài thi tương quan với điều kiện chung để thí sinh sử dụng kết quả xét tuyển vào các trường thuộc Đại học Quốc gia hoặc các cơ sở đào tạo khác có nhu cầu xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi này.

Theo Huyền Thanh/Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://cand.com.vn/giao-duc/Dieu-chinh-thoi-gian-thi-danh-gia-nang-luc-phu-hop-voi-dieu-kien-dich-benh-651537/

Tags: đảm bảo quyền lợi  |  đánh giá năng lực  |  dịch COVID_19  |  thi tốt nghiệp THPT