Điều kiện để xác nhận người từng mắc Covid-19 khỏi bệnh