Điều kiện thiết bị y tế nhập khẩu hưởng thuế suất thuế GTGT 5%

Tổng cục Hải quan ngày 18/8/2021, có Công văn 4069/TCHQ-TXNK hướng dẫn điều kiện để mặt hàng thiết bị y tế nhập khẩu hưởng thuế suất thuế GTGT 5%

Tổng Cục hải quan yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành áp thuế suất thuế GTGT là 5% với thiết bị y tế nhập khẩu đúng tinh thần Thông tư 43/2021/TT-BTC. Ảnh: baotintuc.vn

Từ ngày 1/8/2021, Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC - quy định về thuế suất thuế GTGT 5% - (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC) như sau:

'Thiết bị y tế có Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vaccine; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế.'

Tổng Cục hải quan, yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành tổ chức thực hiện việc áp dụng chính sách thuế GTGT mặt hàng thiết bị y tế nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư 43/2021/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp đáp ứng quy định về Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc thuộc Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BYT, thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Để hưởng thuế suất thuế GTGT 5%, thiết bị y tế nhập khẩu phải đáp ứng quy định về Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc thuộc Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Ảnh: Global Vietnam Lawyers

Theo Nhã Vy/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doanh-nghiep/dieu-kien-thiet-bi-y-te-nhap-khau-huong-thue-suat-thue-gtgt-5-57243.html

Tags: Bộ Y  |  Tổng Cục  |  Việt Nam  |  11 Điều 10 Thông  |  8 Điều 1 Thông  |  Vietnam Lawyers

netRADIO     netTV