Điều trị F0 nhẹ tại nhà, Hà Nội yêu cầu treo biển cảnh báo trước cửa