Dỡ bỏ phong tỏa, Bệnh viện Phụ sản Nam Định tiếp nhận bệnh nhân