00:00

Đọ súng nảy lửa giữa biên phòng Kyrgyzstan và Tajikistan

TIN LIÊN QUAN