Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liệu có đẹp như Công Vinh yêu Thủy Tiên?