Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch COVID - 19